Smernice o Cookies

Keď navštívite naše internetové stránky, čítate alebo sťahujete informácie alebo od nás dostanete vyžiadané informácie e-mailom (napr. Katalógy), získame automaticky niektoré údaje o vašom zariadení a o spôsobe, akým naše internetové stránky užívate. Podľa typu používaného zariadenia môžeme využívať pixelové tagy a cookies, ktoré sa vo vašom zariadení ukladajú do súboru cookies. Podrobnosti uvádzame nižšie. Získané informácie nám umožňujú naše stránky pre všetkých používateľov optimalizovať a kontinuálne zlepšovať tak, aby bol obsah aktualizovaný, relevantné a užitočný pre vaše potreby.

Informácie o zariadení

Naše internetové stránky evidujú tieto informácie o zariadení:

• Technické informácie, meno vašej internetovej domény (pričom sa môže jednať o vášho poskytovateľa internetu ako napr. UPC, O2, NetBox či vášho zamestnávateľa), adresa internetového protokolu (IP) používané na vašom zariadení na zabezpečenie internetového pripojenia, vaše prihlasovacie údaje, typ a verzie prehliadača (napr. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox), typ vášho zariadenia, nastavenie časového pásma, typ a verzia pluginov prehliadača, počítačový systém (napr. Windows 10, Mac OS) a platforma;
• Informácie o vašom prehliadanie internetu (vrátane kompletného clickstreamu kódovania URL (Uniform Resource Locators - jednotná adresa zdroja), to znamená sledu stránok, ktoré boli otvorené a viedli k našim internetovým stránkam, alebo nimi či z nich boli otvorené (vrátane dátumu a hodiny) , Page Response Times (doba odozvy), chyby pri sťahovaní, dĺžka návštevy určitých stránok, počet a druh stránok, ktoré ste otvorili v jednom slede, dĺžka vašej návštevy na internetových stránkach a informácie o interakciách medzi stránkami (napríklad posúvanie stránky smerom nahor a nadol , klikanie a pohyby myšou).
• Informácie, ktoré o vás získame v rámci navštívení iných nami prevádzkovaných stránok či v rámci využívania našich služieb. Údaje o vás môžeme tiež získať od tretích subjektov, s ktorými spolupracujeme (napr. Obchodných partnerov, subdodávateľov technických, platobných a dodacích služieb, poskytovateľov služieb pre identifikáciu podvodov a podporu pri autentifikáciu, reklamných sietí, poskytovateľov analýz a vyhľadávacích dát či poskytovateľov informácií iného druhu ).

pixelové tagy

Máme možnosť používať tiež takzvané "pixelové tagy", tj. Malé grafické súbory, pomocou ktorých môžeme sledovať užívanie našich internetových stránok. Pixelový tag môže evidovať nasledujúce údaje: adresu IP (internetový protokol) počítača, ktorý stiahol stránku, na ktorej sa tag nachádza, URL (Uniform Resource Locator - jednotná adresa zdroja) stránky, na ktorej sa tag nachádza, čas, kedy bola stránka s pixelovým tagom zobrazená, typ prehliadača, ktorý pixelový tag načítal a kód cookies, ktoré daný server predtým v počítači použil. Pri použití e-mailovej adresy umožňujúci HTML, môžeme tiež využiť technológiu "Format Sensing", pomocou ktorej nám pixelové tagy môžu oznámiť, či ste náš e-mail dostali a otvorili.

cookies

Cookies sú radu znakov textových dát, ktoré sa prenesú do súboru cookies prehliadača na pevnom disku vášho počítača, aby internetové stránky mohli identifikovať vaše zariadenie. Pomocou cookies môžu internetové stránky rýchlejšie prispôsobiť obsah vašim záujmom. Väčšina väčších internetových portálov cookies používa. Cookies ako také nemôžu spätne identifikovať vašu identitu.

Cookie spravidla obsahuje názov domény, z ktorej pochádza, "dobu platnosti" a číselný kód, ktorý v normálnych prípadoch predstavuje náhodne vygenerované jednoznačné číslo.

Na týchto internetových stránkach sa používajú dva typy cookies:

• Dočasné cookies, ktoré sa pri opustení internetovej stránky zo súboru cookies vášho prehliadača vymažú.
• Permanentný cookies, ktoré zostanú v súbore cookies vášho prehliadača výrazne dlhšie (doba závisí od platnosti príslušného cookie).

Ako sa cookies na týchto internetových stránkach používajú a aké dáta evidujú

Dočasné cookies sa používajú na nasledujúce účely:

• Ponúkajú evidovaná dáta bez opätovného zadávania
• Umožňujú prístup k dátam uloženým pri registrácii

Permanentné cookies sa používajú na nasledujúce účely:

• Identifikácia vašej osoby ako opätovného návštevníka našich internetových stránok (na základe čísla, ktoré však neumožňuje identifikovať vašu osobu spätne).
• Zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú strihané na mieru vašim konkrétnym záujmom a ktoré tiež slúžia na zamedzenie opakovaného zobrazovanie rovnaké reklamy.
• Vytvorenie anonymných, súhrnných štatistík, ktoré objasňujú využívanie našich internetových stránok a umožňujú nám zlepšiť ich štruktúru. Ani v tomto prípade nie je možná spätná identifikácia vašej osoby.

Ďalšie informácie o cookies všeobecne a o ich spravovaní nájdete pod týmto odkazom: www.aboutcookies.org. Nižšie uvádzame zoznam najdôležitejších cookies, ktoré používame, a ich účel. V ďalšej tabuľke nájdete informácie o cookies tretích osôb.

web beacons

Niektoré naše internetové stránky môžu obsahovať elektronické obrázky označované ako "web beacons". Ich prostredníctvom je možné zisťovať počet návštevníkov internetových stránok. Tieto tagy zbierajú len obmedzené množstvo informácií, ako napr. Číslo cookie, čas a dátum návštevy stránky a popis stránky, na ktorej sa daný pixelový tag nachádza. Naše internetové stránky môžu tiež obsahovať pixelové tagy, ktoré na ne na reklamné účely umiestni tretej strany. Takéto tagy neobsahujú žiadne osobné údaje a slúži len na sledovanie účinnosti vybraných reklám.

Administrácia cookies - deaktivácia, aktivácia a mazanie

V nastavení vášho prehliadača môžete súbory cookies povoliť alebo blokovať. Ak cookies blokujete, môže sa stať, že nebudete v niektorých prípadoch môcť využívať všetky interaktívne funkcie našich internetových stránok. Kontrolu, či sú cookies aktívne, môžete vykonať nasledujúcim spôsobom:

Nastavenie cookies vo vašom prehliadači a zmeny nastavenia

Nastavenie cookies v prehliadači Internet Explorer
Vo väčšine verzií prehliadača Internet Explorer nájdete nastavenia cookies pod možnosťou "Doplnky". Po otvorení panela kliknite na položku "Ochrana súkromia".

Nastavenie cookies v prehliadači Internet Edge
V Microsoft Edge nájdete nastavenia cookies pod možnosťou "Viac". Po otvorení panela kliknite na položku "Nastavenie".

Nastavenie cookies v prehliadači Firefox
V prehliadači Firefox sa nastavenia cookies vykonáva cez okno "Ochrana dát" a položku "Nastavenie". Na paneli "Nastavenia"> "Ochrana dát" nájdete informácie o postupe.

Nastavenie cookies v prehliadači Chrome
Kliknite na nástrojovej lište na ikonu maticového kľúča a vyberte možnosť "Nastavenia". V menu rozkliknite položku "Rozšírené" a v sekcii Ochrana súkromia kliknite na "Nastavenie obsahu".

Nastavenie cookies v prehliadači Opera
V prehliadači Opera možné spravovať cookies tak, že pod položkou "Nastavenia" kliknete na "Rozšírené" a následne na "Cookies".

Nastavenie cookies v prehliadači Safari
Vo vyhľadávači "Safari", sekciu "Nastavenia" kliknite na položku "Ochrana súkromia". Tu zadáte, či a kedy môže prehliadač Safari cookies prijímať.

Administrácia cookies na vašom mobilnom telefóne
Informácie nájdete v návode.

odstránenie cookies

• Cookies uložené v súbore cookies vášho prehliadača môžete bez problémov odstrániť. Ak napríklad používate Microsoft Windows Explorer, postupujete nasledovne:
• Otvorte "Windows Explorer".
• Na lište symbolov kliknite na pole "Hľadať".
• Zadajte do poľa pre vyhľadávanie "Súbory a dáta" výraz "cookie".
• V poli "Hľadať v" zvoľte tento počítač.
• Kliknite na tlačidlo "Hľadať teraz".
• Dvakrát kliknite na súbor, ktorý sa hľadaním vygeneroval.
• Označte daný súbor cookie.
• Na klávesnici stlačte tlačidlo "Delete".
• Ak nepoužívate Microsoft Windows Explorer, hľadajte v Pomocníkovi heslo "cookies", aby ste zistili, kde cookies hľadať.
• Vaše možnosti nastavenia.

V niektorých prípadoch máte možnosť sami určiť, či budú informácie z vášho prístroja identifikovateľné. Podľa typu prístroja možno napríklad aktivovať, resp. deaktivovať, zisťovanie polohy. Na väčšine mobilných prístrojov možno zisťovanie polohy deaktivovať. Potrebné prvky pre nastavenie sa spravidla nachádzajú v menu. V prípade otázok, ako deaktivovať na vašom zariadení zisťovanie polohy, sa obráťte na vášho poskytovateľa mobilných služieb alebo na výrobcu vášho zariadenia.

ZMENY VYHLÁSENIE O ochrane osobných údajov a SMERNICE O COOKIES:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a smernica o cookies sa môžu aktualizovať v súvislosti s úpravou internetových stránok, služieb, ktoré poskytujeme, zmenou použitie vašich dát alebo platnej legislatívy o ochrane osobných údajov. Pokiaľ toto vyhlásenie upravíme, budeme vás o zmenách informovať. V prípade, že budú mať zmeny podstatný vplyv na spracovanie vašich osobných údajov alebo iný výrazný vplyv na vás, včas vás na to upozorníme, aby ste mali možnosť využiť svoje práva (napríklad odvolať súhlas so spracovaním dát).